Ρόδος
Στεφάνου Καζούλη & Κωνσταντίνου Τσάτσου 1
Επτά Βαγιές, Ρόδος 85100
Τηλ.: +302241078881
Email:
info@mosq.gr
Αθήνα
Μεσογείων 419
Εμπορικό Κέντρο Αίθριο
15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: +306937133127
Email:
info@mosq.gr