Σύνολο Υπηρεσιών

Η εταιρεία Mosq & Associates αναλαμβάνει κάθε είδους έργο σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό όπως:

Κατοικίες

Εξοχικές Κατοικίες

Ξενοδοχειακές Μονάδες

Εμπορικά Κέντρα

Καταστήματα

Γραφεία

Εστιατόρια – Καφέ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία Mosq & Associates είναι:

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει όλη την επιστημονική και τεχνική μελέτη κτιρίων στο χώρο ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη διαρρύθμιση και λειτουργικότητα τους. Επιλύονται προβλήματα τεχνικά και μορφολογικά και γίνονται προτάσεις με μορφή σχεδίων και πινάκων που αποσκοπούν στην καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Διακοσμητική Μελέτη – Interior Design

Η διακοσμητική μελέτη – Interior Design περιλαμβάνει:

  • Αποτύπωση Υπάρχοντος Χώρου
  • Διάταξη του Χώρου με σχέδια και προτάσεις διαμόρφωσης του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη
  • Υπολογισμός των διαστάσεων και μέτρων που μπορεί να καταλαμβάνει το κάθε αντικείμενου στο χώρο.
  • Μελέτη για τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Έρευνα και επιλογή υλικών, χρωμάτων και αντικείμενων και η λειτουργική και καλαίσθητη τοποθέτηση τους στον χώρο.
  • Παρουσίαση προτάσεων με τρισδιάστατη απεικόνιση για την καλύτερη κατανόηση του χώρου και των υλικών.

Ανακαίνιση

Μετά την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής μελέτης και αφού οι πελάτες έχουν επιλέξει την πρόταση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους , σειρά έχει η διαδικασία της ανακαίνισης. Τα έμπειρα συνεργεία της εταιρείας παραλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την μελέτη, το σχέδιο, την επιλογή υλικών και την τελική τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου, και ξεκινούν όλες τις διαδικασίες για να δώσουν στο έργο την τελική μορφή που έχουν επιλέξει οι πελάτες.

Κατασκευή και Επίβλεψη

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου καθώς και την επίβλεψη του έργου από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του. Η κατασκευή μπορεί να αφορά ένα ακίνητο το οποίο είναι ήδη υπό κατασκευή (π.χ.σε μπετά) ή εάν αποτελεί ακόμα μια ιδέα. Σε συνεργασία με τους έμπειρους συνεργάτες μας, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και τεχνικά συνεργεία προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και υπηρεσίες στο κάθε πελάτη. Ο πελάτης στην συνέχεια επιλέγει αυτήν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, και η εταιρεία αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της από την αρχή μέχρι την αποπεράτωση του έργου με την επίβλεψη και καθοδήγηση όλων των συνεργείων ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στην επιλογή του πελάτη.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Η εταιρεία αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής αδείας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την σύνταξη, την συγκέντρωση και την κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται από τους δημόσιους φορείς για την έκδοση της.

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η εταιρεία αναλαμβάνει όλη την διαδικασία που απαιτείται για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η διαδικασία περιλαμβάνει την σύνταξη, συγκέντρωση και υποβολή όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους δημόσιους φορείς για την χορήγηση της.

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Η εταιρεία σε συνεργασία με του έμπειρους μηχανικούς της αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών. Η διαδικασία περιλαμβάνει πολεοδομικό έλεγχο, αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου, υπολογισμό προστίμου, σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για την τακτοποίηση και έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου.

Τεχνική Υποστήριξη μετά την Ολοκλήρωση του Έργου

Η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του έργου παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της. Αυτό σημαίνει για οποιαδήποτε βλάβη που θα προκύψει μετά το πέρας του έργου η εταιρεία με τα έμπειρα συνεργεία της αναλαμβάνει την επισκευή ή πλήρη αποκατάσταση της.

Στρατηγική και Προγραμματισμός

Ο σκοπός του προγραμματισμού είναι να οριστούν αναλυτικές κατευθύνσεις ώστε να γνωρίζει η ομάδα που αναλαμβάνει το έργο, τι πρέπει να γίνει, πότε πρέπει να γίνει και ποιοι πόροι θα χρειαστούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο επιτυχώς.
Ο σχεδιασμός κάθε εργασίας γίνεται με βάση χρονοδιαγράμματος που καθορίζει τις ακριβείς παραμέτρους του έργου ώστε να εξασφαλίζονται όλα τα προαπαιτούμενα για την εκτέλεση και τον έλεγχο του.

Εσωτερική Διακόσμηση

Η συγκεκριμένη μελέτη θα καλύψει όλους χώρους – δημόσιους και ιδιωτικούς με μια ενοποιημένη, αισθητική προσέγγιση την οποία θα μελετήσουμε και θα συμφωνήσουμε από κοινού. Η εσωτερική μελέτη θα ξεκινήσει άμεσα και στόχος είναι να οριστικοποιήσουμε τα υλικά , τα χρώματα και όλες τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων, αλλά και στην αισθητική τους. Η μελέτη θα μας οδηγήσει στις κατασκευαστικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και σε τελική φάση στις αγορές του εξοπλισμού όπως και της διακόσμησης.

Μελέτη Εφαρμογής

Στόχος της μελέτης εφαρμογής είναι να λύσουμε όλα τα πιθανά προβλήματα και να προβλέψουμε κακοτεχνίες και καθυστερήσεις, καθώς και να προτείνουμε λύσεις value engineering. Βασισμένοι στην μελέτη εσωτερικού σχεδιασμού που έχει προηγηθεί θα σχεδιάσουμε όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα κριθούν απαραίτητες για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το δεύτερο σκέλος της μελέτης εφαρμογής αναλύει με λεπτομερή οργανόγραμμα την ακολουθία των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Ηλεκτρολογική Μελέτη και Μελέτη Φωτισμού

Καθορίζει τις ακριβείς θέσεις των φωτιστικών σωμάτων με τις ιδιότητες τους καθώς και τις προδιαγραφές τους, ενώ στόχο αποτελεί ο επιθυμητός φωτισμός με την μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Στη μελέτη αυτή καθορίζονται επίσης οι θέσεις των διακοπτών αλλά και των κλιματιστικών σωμάτων με τις ιδιότητες τους.

Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Καθορίζει τις ακριβείς θέσεις διέλευσης των σωληνώσεων (νερό,αέριο/θέρμανση) των αποχετεύσεων, των υδρορροών αλλά και όλων των υδραυλικών συστημάτων στον περιβάλλοντα χώρο.

Αποτύπωση

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του οικήματος-σχέδια του οικήματος ως έχει επί του παρόντος.

Γενική Διάταξη Εσωτερική -Εξωτερική

Πρόκειται για την αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία καθορίζεται η γενικότερη λειτουργία και διάταξη τόσο εντός (interior design – θέσεις επίπλων – επιλογή υλικών κλπ) όσο και εκτός (περιβάλλον χώρος σε συνεργασία με landscape designer) της κατοικίας.

Κατόψεις

Οι κατόψεις θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με επενδύσεις δαπέδων, τοιχοποιίες, εστίες, θέσεις οικιακού εξοπλισμού κ.λ.π. Ειδικές κατόψεις δωματίων και χώρων με διαστάσεις προμετρήσεις και ενδείξεις λεπτομερειών.

Ανόψεις

Οι ανόψεις θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις τελικές οροφές, στάθμες και τελειώματα (υλικά επενδύσεων), θέσεις των φωτιστικών και κλιματιστικών σωμάτων.

Λεπτομέρειες

Οι λεπτομέρεις σε ανάλογη κλίμακα αφορούν όλες τις ειδικές κατασκευές φωτισμού επενδύσεων επίπλων που θα απαιτηθούν.

Αναπτύγματα

Τα αναπτύγματα παρουσιάζουν αναλυτικά την αρχιτεκτονική κάθε χώρου. Πρόκειται για όψεις, κατόψεις, λεπτομέρειες σε κλίμακα από 1:20 εως 1:5. Τα αναπτύγματα αποτελούν έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες και θα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες λεπτομέρειες οι οποίες θα οδηγήσουν στην σαφή καθοδήγηση των υπεργολάβων από το στάδιο των προσφορών έως και την ολοκλήρωση του έργου.

Τρισδιάστατη Απεικόνιση – 3D

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και των μελετών θα σας προμηθεύουμε με τις τρισδιάστατες απεικονίσεις των χώρων και των όψεων του σπιτιού ώστε να βοηθήσουμε στις οριστικές και γρήγορες αποφάσεις για κάθε περίπτωση.